Βιογραφικό

Κωνσταντίνος E. Γώγος

Ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ε. Γώγος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969 και παρακολούθησε τις βασικές νομικές σπουδές στο Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ., από το οποίο και έλαβε το πτυχίο Νομικής με άριστα το 1991. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αννοβέρου (Magister Legum Europae, 1994) και διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης (1996). Υπηρέτησε ως Λέκτορας (2001-2007), Επίκουρος Καθηγητής (2007-2013), Αναπληρωτής Καθηγητής (2013-2017) και από το 2017 υπηρετεί ως Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο το Διοικητικό Δίκαιο. Κατέχει την αγγλική και γερμανική γλώσσα, έχει δε ικανοποιητικές γνώσεις της γαλλικής.

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 1994, παρ’ Αρείω Πάγω, διαχειριστής της δικηγορικής εταιρείας «Κωνσταντίνος Γώγος και Συνεργάτες». Στο επαγγελματικό του έργο περιλαμβάνεται η εκδίκαση σημαντικών υποθέσεων δημοσίου δικαίου στα Διοικητικά Εφετεία της Χώρας και ιδίως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ειδικότερα δε στο Ε΄, το Γ΄, το Β΄ και το Δ΄ Τμήμα, καθώς και στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου. Επίσης σημειώνεται η συμμετοχή του σε σημαντικές διαιτητικές δίκες.

Διετέλεσε (1997-2002) επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) υπό τη διεύθυνση του Βασιλείου Σκουρή, Στο διάστημα 2000-2005 συμμετείχε ως νομικός εμπειρογνώμων σε ευρωπαϊκά προγράμματα Twinning στην Τσεχία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο. Διετέλεσε Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής Α.Π.Θ. (2017-2019), μέλος της Εθνικής Επιτροπής «Φύση 2000» στο ΥΠΕΚΑ (2010-2013) και της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης (υπό τον Πρόεδρο ΣτΕ κ. Κ. Μενουδάκο, 2010). Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του γερμανικού επιστημονικού περιοδικού EurUP (Zeitschrift für Europäisches Umweltrecht und -Politik), της επιστημονικής εταιρείας «Νόμος και Φύση» και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρίας Δικαίου της Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Γενικός Γραμματέας μεταξύ 2010-2014).

Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται, πέραν της διδακτορικής διατριβής, πέντε μονογραφίες καθώς και πολυάριθμες δημοσιευμένες μελέτες σε θέματα διοικητικού, διοικητικού δικονομικού, διοικητικού οικονομικού, υπαλληλικού, ενωσιακού και περιβαλλοντικού δικαίου, όπως και δικαίου της χωροταξίας και της πολεοδομίας. Μεταξύ των έργων του σημειώνονται οι μονογραφίες: «Η δικαστική προσβολή παραλείψεων της διοίκησης» (2005), «Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000» (2009), «Η ανυπόστατη διοικητική πράξη» (2012) και «Διαδικαστικά σφάλματα και ακύρωση των διοικητικών πράξεων» (2017). Επιμελήθηκε επίσης με τον Ι. Κωνσταντίνου την «Κατ’ άρθρον ερμηνεία του Κώδικα Δικηγόρων» (ήδη στη β΄ έκδοση, 2019). –

Μενού