Η δικηγορική εταιρεία του καθηγητή της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Κωνσταντίνου Ε. Γώγου παρέχει υπεύθυνες νομικές υπηρεσίες στο ευρύτερο πεδίο του δημοσίου δικαίου, τόσο στα δικαστήρια όλων των βαθμών, όσο και εξωδίκως.

Πλατεία Συντριβανίου 4, Θεσσαλονίκη

(+30) 2310 2444 16

(+30) 6978 7250 16

Η δικηγορική εταιρεία του καθηγητή της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Κωνσταντίνου Ε. Γώγου παρέχει υπεύθυνες νομικές υπηρεσίες στο ευρύτερο πεδίο του δημοσίου δικαίου, τόσο στα δικαστήρια όλων των βαθμών, όσο και εξωδίκως.

Πλατεία Συντριβανίου 4 Θεσσαλονίκη 54621, Ελλάδα

(+30) 2310 2444 16

(+30) 6978 7250 16

Χαρακτηριστικές υποθέσεις μας:

•Περιβαλλοντικές
•Πολεοδομικές
•Μεταλλευτικές-λατομικές
•Δίκαιο της ενέργειας, ιδίως Α.Π.Ε.
•Δημόσιες συμβάσεις (έργα, προμήθειες, συμβάσεις υπηρεσιών)
•Εκλογές μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι.
•Υπαλληλικές (μετατάξεις, ΑΣΕΠ, πειθαρχικά, προαγωγές κλπ.)
•Φορολογικές διαφορές
•Διοικητική εκτέλεση (βεβαιώσεις από Δ.Ο.Υ., δέσμευση λογαριασμών, κατασχέσεις κλπ.)
•Εκλογικές διαφορές, ιδίως Ο.Τ.Α.
•Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων
•Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση

Χαρακτηριστικές υποθέσεις μας:

•Περιβαλλοντικές
•Πολεοδομικές
•Μεταλλευτικές-λατομικές
•Δίκαιο της ενέργειας, ιδίως Α.Π.Ε.
•Δημόσιες συμβάσεις (έργα, προμήθειες, συμβάσεις υπηρεσιών)
•Εκλογές μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι.
•Υπαλληλικές (μετατάξεις, ΑΣΕΠ, πειθαρχικά, προαγωγές κλπ.)
•Φορολογικές διαφορές
•Διοικητική εκτέλεση (βεβαιώσεις από Δ.Ο.Υ., δέσμευση λογαριασμών, κατασχέσεις κλπ.)
•Εκλογικές διαφορές, ιδίως Ο.Τ.Α.
•Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων
•Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση

Νέα & Δραστηριότητες

Υπ’ αριθμ. 2765/2019 απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας

Με την υπ’ αριθμ. 2765/2019 απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Β΄ -επταμελής σύνθεση) έγινε δεκτή αίτηση αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 923/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και κρίθηκε ότι…

Σύνθετα τουριστικά καταλύματα σε δάση και δασικές εκτάσεις

Εισήγηση του καθηγητή Κ. Γώγου με θέμα «Σύνθετα τουριστικά καταλύματα σε δάση και δασικές εκτάσεις», στην ημερίδα «Χωρικός σχεδιασμός, οικιστική ανάπτυξη, χρήσεις γης: πρόσφατες εξελίξεις», που συνδιοργάνωσε η Επιστημονική Εταιρεία…

Eκλογή του ανακηρυχθέντος Δημάρχου του Δήμου Παύλου Μελά

Στις 15-4-2020 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 646/2020 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία επικυρώθηκε η εκλογή του ανακηρυχθέντος Δημάρχου του Δήμου Παύλου Μελά στις δημοτικές…
Μενού