Σημαντικές υποθέσεις - Νομολογία

Ευρύτερης σημασίας υποθέσεις που χειριστήκαμε (ενδεικτικά):

 • Το πρόβλημα συνταγματικότητας του ορίου ηλικίας των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων (ΣτΕ 3404/2011 και 3798/2014 Ολομ. ΣτΕ).
 • Αντισυνταγματικότητα της φορολόγησης πολεοδομικά δεσμευμένων ακινήτων (Ολομ. ΣτΕ 520/2014)
 • Ζητήματα συνταγματικότητας του 2ου Μνημονίου (Ολομ. ΣτΕ 2307/2014)
 • Εκλογή Πρύτανη σε κεντρικό Πανεπιστήμιο (ΣτΕ 2357/2014, 4474/2014)
 • Δημοτικά τέλη κατά την εμφιάλωση νερού/αναψυκτικών (ΣτΕ Ολομ. 1181/2014, ΣτΕ 3169/2010, ΣτΕ 1409/2015)
 • Διόρθωση Πράξης Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης (ΣτΕ 4493/2015)
 • Ακύρωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από Δήμο (ΣτΕ 1133/2017)
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε παλαιά ορυχεία λιγνίτη (ΣτΕ 2487-2488/2017)
 • Κατεδάφιση κτιρίου σε λιγνιτικό σταθμό (Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νίκης 342/2017)
 • Δίκες των Μεταλλείων Κασσάνδρας (ΣτΕ 1492/2013 7μ., 549, 551/2015, 219, 222-3/2016, 1531-3/2019, 1862/2019, 223/2020, 1641/2020)
 • Διαιτησία των Μεταλλείων Κασσάνδρας (Ιανουάριος – Απρίλιος 2018)
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση μεταλλευτικών ερευνών (ΣτΕ 1524/2020)
 • Περιβαλλοντικά προβλήματα από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων (ΣτΕ 2138/2018)
 • Παράνομη λειτουργία μαιευτηρίου σε πολυκατοικία (ΣτΕ 3435-3438/2018, Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νίκης 1734-1736/2013)
 • Εισφορά σε γη και εγκαταστάσεις του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (ΣτΕ 155/2019)
 • Δικαίωμα ακρόασης και επιβολή φορολογικών προστίμων (ΣτΕ 2765/2019 7μ.)
 • Ακύρωση φορολογικών στοιχείων και εικονικότητά τους (ΣτΕ 380/2019 7μ.)
 • Νομιμότητα εκλογής Δημάρχου (ΣτΕ 646/2020, Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης 6135/2019).
 • Αντισυνταγματικότητα της μετατροπής της υπηρεσιακής σχέσης των πρώην ιατρών του ΕΟΠΥΥ σε αποκλειστικής απασχόλησης (εκκρεμεί η έκδοση απόφασης ΣτΕ)
 • Συνταγματικότητα και συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο διάταξης νόμου που προβλέπει ασυμβίβαστο για τη θέση Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ολομ. ΣτΕ 917/2021)
 • Ακύρωση της απόφασης του Υπουργού Υγείας περί ακύρωσης του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΣτΕ 730/2021 7μ.)
Μενού