Υπ’ αριθμ. 1524/2020 απόφαση ΣτΕ

Με την απόφαση ΣτΕ (Τμήμα Ε΄) 1524/2020 ακυρώθηκε λόγω μη νόμιμης αιτιολογίας η άρνηση της Διοίκησης να αδειοδοτήσει περιβαλλοντικά μεταλλευτικές έρευνες για χρυσό στις Σάπες (Ροδόπη), δεδομένου ότι η μεταλλευτική δραστηριότητα δεν αντίκειται στον χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής.

Μενού