Η δικηγορική εταιρεία του καθηγητή της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Κωνσταντίνου Ε. Γώγου παρέχει υπεύθυνες νομικές υπηρεσίες στο ευρύτερο πεδίο του δημοσίου δικαίου, τόσο στα δικαστήρια όλων των βαθμών, όσο και εξωδίκως.

Πλατεία Συντριβανίου 4, Θεσσαλονίκη

(+30) 2310 2444 16

(+30) 6978 7250 16

Η δικηγορική εταιρεία του καθηγητή της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Κωνσταντίνου Ε. Γώγου παρέχει υπεύθυνες νομικές υπηρεσίες στο ευρύτερο πεδίο του δημοσίου δικαίου, τόσο στα δικαστήρια όλων των βαθμών, όσο και εξωδίκως.

Πλατεία Συντριβανίου 4 Θεσσαλονίκη 54621, Ελλάδα

(+30) 2310 2444 16

(+30) 6978 7250 16

Χαρακτηριστικές υποθέσεις μας:

•Περιβαλλοντικές
•Πολεοδομικές
•Μεταλλευτικές-λατομικές
•Δίκαιο της ενέργειας, ιδίως Α.Π.Ε.
•Δημόσιες συμβάσεις (έργα, προμήθειες, συμβάσεις υπηρεσιών)
•Εκλογές μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι.
•Υπαλληλικές (μετατάξεις, ΑΣΕΠ, πειθαρχικά, προαγωγές κλπ.)
•Φορολογικές διαφορές
•Διοικητική εκτέλεση (βεβαιώσεις από Δ.Ο.Υ., δέσμευση λογαριασμών, κατασχέσεις κλπ.)
•Εκλογικές διαφορές, ιδίως Ο.Τ.Α.
•Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων
•Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση

Χαρακτηριστικές υποθέσεις μας:

•Περιβαλλοντικές
•Πολεοδομικές
•Μεταλλευτικές-λατομικές
•Δίκαιο της ενέργειας, ιδίως Α.Π.Ε.
•Δημόσιες συμβάσεις (έργα, προμήθειες, συμβάσεις υπηρεσιών)
•Εκλογές μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι.
•Υπαλληλικές (μετατάξεις, ΑΣΕΠ, πειθαρχικά, προαγωγές κλπ.)
•Φορολογικές διαφορές
•Διοικητική εκτέλεση (βεβαιώσεις από Δ.Ο.Υ., δέσμευση λογαριασμών, κατασχέσεις κλπ.)
•Εκλογικές διαφορές, ιδίως Ο.Τ.Α.
•Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων
•Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση

Νέα & Δραστηριότητες

Υπ’ αριθμ. 759/2024 απόφαση ΣτΕ (απαλλοτρίωση οικίας Κ. Παλαμά)

Με την υπ’ αρ. 759/2024 απόφαση ΣτΕ (Τμήμα E΄) ακυρώθηκε απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, που απέρριψε ένσταση – ενδικοφανή προσφυγή κατά απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου στην Πλάκα («Οικία Κ.…

Υπ’ αριθμ. 212/2024 απόφαση ΣτΕ Ολ. (Υποέργο Σκουριών Μεταλλείων Κασσάνδρας)

Με την υπ’ αρ. 212/2024 απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως κατά της από 2021 αποφάσεως τροποποίησης της ΑΕΠΟ των Μεταλλείων Κασσάνδρας της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» ως προς το…
Μενού