Η δικηγορική εταιρεία του καθηγητή της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Κωνσταντίνου Ε. Γώγου παρέχει υπεύθυνες νομικές υπηρεσίες στο ευρύτερο πεδίο του δημοσίου δικαίου, τόσο στα δικαστήρια όλων των βαθμών, όσο και εξωδίκως.

Πλατεία Συντριβανίου 4, Θεσσαλονίκη

(+30) 2310 2444 16

(+30) 6978 7250 16

Η δικηγορική εταιρεία του καθηγητή της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Κωνσταντίνου Ε. Γώγου παρέχει υπεύθυνες νομικές υπηρεσίες στο ευρύτερο πεδίο του δημοσίου δικαίου, τόσο στα δικαστήρια όλων των βαθμών, όσο και εξωδίκως.

Πλατεία Συντριβανίου 4 Θεσσαλονίκη 54621, Ελλάδα

(+30) 2310 2444 16

(+30) 6978 7250 16

Χαρακτηριστικές υποθέσεις μας:

•Περιβαλλοντικές
•Πολεοδομικές
•Μεταλλευτικές-λατομικές
•Δίκαιο της ενέργειας, ιδίως Α.Π.Ε.
•Δημόσιες συμβάσεις (έργα, προμήθειες, συμβάσεις υπηρεσιών)
•Εκλογές μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι.
•Υπαλληλικές (μετατάξεις, ΑΣΕΠ, πειθαρχικά, προαγωγές κλπ.)
•Φορολογικές διαφορές
•Διοικητική εκτέλεση (βεβαιώσεις από Δ.Ο.Υ., δέσμευση λογαριασμών, κατασχέσεις κλπ.)
•Εκλογικές διαφορές, ιδίως Ο.Τ.Α.
•Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων
•Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση

Χαρακτηριστικές υποθέσεις μας:

•Περιβαλλοντικές
•Πολεοδομικές
•Μεταλλευτικές-λατομικές
•Δίκαιο της ενέργειας, ιδίως Α.Π.Ε.
•Δημόσιες συμβάσεις (έργα, προμήθειες, συμβάσεις υπηρεσιών)
•Εκλογές μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι.
•Υπαλληλικές (μετατάξεις, ΑΣΕΠ, πειθαρχικά, προαγωγές κλπ.)
•Φορολογικές διαφορές
•Διοικητική εκτέλεση (βεβαιώσεις από Δ.Ο.Υ., δέσμευση λογαριασμών, κατασχέσεις κλπ.)
•Εκλογικές διαφορές, ιδίως Ο.Τ.Α.
•Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων
•Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση

Νέα & Δραστηριότητες

Υπ’ αριθμ. 917/2021 απόφαση ΣτΕ Ολ.

Με την 917/2021 απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως κατά απόφασης της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία αποφασίσθηκε η απαλλαγή της αιτούσας από τα καθήκοντα της Προϊσταμένης…

Υπ’ αριθμ. 730/2021 απόφαση ΣτΕ

Εκδόθηκε στην ίδια δίκη με την 728/2021 απόφαση ΣτΕ (Τμήμα Γ΄ – επταμελής σύνθεση), με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 32382/25.4.2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας, ως προς…

Υπ’ αριθμ. 1524/2020 απόφαση ΣτΕ

Με την απόφαση ΣτΕ (Τμήμα Ε΄) 1524/2020 ακυρώθηκε λόγω μη νόμιμης αιτιολογίας η άρνηση της Διοίκησης να αδειοδοτήσει περιβαλλοντικά μεταλλευτικές έρευνες για χρυσό στις Σάπες (Ροδόπη), δεδομένου ότι η μεταλλευτική…
Μενού