Βιογραφικό

Αριάδνη Σκιαδά

Η Αριάδνη Σκιαδά σπούδασε στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ., απ’ όπου και αποφοίτησε το 2010 αριστούχος (9,57/10), καθώς επίσης και στο Τμήμα Νομικής του Université Montpellier 1 (Γαλλία).

Κατέχει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., με βαθμό άριστα. Από το 2012 είναι δικηγόρος, διορισμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ασχολούμενη αποκλειστικά με το δημόσιο δίκαιο.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στον χώρο της διοικητικής δικονομίας και είναι συγγραφέας μιας μονογραφίας («Η ενεργητική νομιμοποίηση ως προϋπόθεση του παραδεκτού στην αίτηση ακύρωσης», εκδ. Σάκκουλας, 2016) και μιας μελέτης («Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της τυπικής νομιμότητας των διοικητικών πράξεων», ΘΠΔΔ 2015). Μιλά άριστα τη γαλλική και την αγγλική γλώσσα.

Μενού